شماره‌های پیشین نشریه


راهنمای استفاده از سامانه

اطلاعیه مربوط به پژ‍وهشگران محترم


به اطلاع می رساند این سامانه فقط مقالات دانشنامگی را براساس عناوین مصوب می پذیرد.خواهشمند است از بارگذاری مقالات علمی-پژوهشی و سایر مقالات خودداری شود.


قابل توجه نویسندگان محترم

به اطلاع می رساند مقالات تایید شده در فرآیند داوری بر روی سامانه منتشر می شوند. بدیهی است نویسندگان محترم در نسخه چاپی، ملزم به اعمال نقطه نظرات ویراستاران علمی و ادبی می باشند.